โรคหลอดเลือดสมอง

      เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง และนำมาสู่อาการอ่อนแรงครึ่งซีกและความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว แล้วโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากอะไรนะ?

      ถ้ารู้ปัจจัยที่ทำให้โรคก็สามารถป้องกันได้ เพราะ #สุขภาพดีออกแบบได้bythehealthdesigns

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

QR Clinic_.jpg