เริ่มจากปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อรับการตรวจประเมินระดับความคดของกระดูกสันหลัง(อาจทำร่วมกับการx-ray) และประเมินความสมดุลของกล้ามเนื้อ 2 ข้างในเรื่องความตึงตัว&ความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
                             หากพบว่ามีภาวะกระดูกสันหลังคดจริงก็ต้องวางแผนการรักษา
-กระดูกสันหลังคดเล็กน้อย   —>ปรับพฤติกรรมและท่าทางในชีวิตประจำวันร่วมกับการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด
-กระดูกสันหลังคดปานกลาง —>ใส่อุปกรณ์ช่วยปรับกระดูกสันหลัง(brace),ปรับพฤติกรรมและท่าทาง
                            ร่วมกับการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด
-กระดูกสันหลังคดมาก      —>ผ่าตัดเพื่อจัดเรียงกระดูกสันหลัง
ทำการรักษา แล้วต้องตรวจประเมินซ้ำด้วยการx-rayทุกๆ 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงองศาของกระดูกสันหลังที่คด
QR Clinic_.jpg