คุณเคยเห็นเด็กที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดอย่างรุนแรงมั้ย?

    เนื่องจากในเด็ก การเจริญเติบโตของกระดูกยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เด็กที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดจะมีความเสี่ยง
ที่องศาความคดของกระดูกสันหลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังที่เกิดขึ้น 
หากพบว่าเด็กมีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง การเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ย่อมส่งผลดีกับตัวเด็กมากกว่า

    เพราะฉะนั้น ช่วยกันสังเกตเด็กๆในบ้านท่าน หากสงสัยว่ามีความผิดปกติ ควรรีบพาไปตรวจประเมินและเข้ารักษากันตั้งแต่เนิ่น ๆ นะคะ

QR Clinic_.jpg