"กายภาพบำบัดในเด็ก"


     เมื่อได้คำนี้หลายๆท่านคงสงสัยว่า ทำไมเป็นเด็กจะต้องทำกายภาพด้วย วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ การกายภาพบำบัดในเด็กนั้นจำเป็นในหลายกรณีด้วยกัน อย่างเช่น

     - เด็กที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด เช่น เด็กกลุ่มสมองพิการ เด็กที่ได้รับอุบัติเหตุขณะคลอดทำให้เส้นประสาทแขนฉีกขาด

เด็กที่มีความผิดปกติอื่นๆหลังคลอดแล้วต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

     - เด็กที่มีความผิดปกติทางโครงสร้าง เช่น เท้าปุก กระดูกสันหลังคด

     - เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น การทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด การทำกายภาพบำบัดหลังการได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

     ซึ่งทางคลินิกกายภาพบำบัด Health designs มีเปิดให้บริการกายภาพบำบัดในเด็กแล้ว ดังนั้นหากต้องการคำปรึกษา

การตรวจร่างกายและการวางแผนการรักษาสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ ^^

QR Clinic_.jpg