กระดูกและกล้ามเนื้อ

คือ การดูแลปัญหาความเจ็บปวดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงความตึงตัวของเส้นประสาท โดยใช้เทคนิคทางกายภาพบำบัด ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การประเมิน การวางแผนการรักษา จนไปถึงการให้การรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ 

กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ยังได้มีการขยายการบริการไปถึงการดูแลทางด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการอบรม 
และมีประสบการณ์ 

กลุ่มอาการต่าง ๆ ที่ทางศูนย์กายภาพบำบัดให้การบริการได้แก่
1. กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ และ ข้อต่อ
2. กลุ่มอาการของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลัง เช่น
   - กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังเคลื่อน
   - หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม และ หมอนรองกระดูกสันหลัง       ปลิ้น
   - กลุ่มอาการที่เกิดจากท่าทางที่ไม่ถูกต้อง 
3. กลุ่มอาการเคลื่อนของข้อต่อรยางค์ หรือ ยึดรั้ง ยึดติด
4. กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะทำงาน ออฟฟิศซินโดรม
5. กลุ่มอาการที่เกิดภายหลังจากการบาดเจ็บ ทางโครงสร้างของ     กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ
6. กลุ่มอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการใช้งานซ้ำ ๆ
7. กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะหลังการผ่าตัด
8. กลุ่มที่เกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท
9. กลุ่มอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬา
10. กลุ่มอาการกระดูกสันหลังคด
11. กลุ่มอาการจากโรคข้ออักเสบต่าง ๆ

 

อัมพาตอ่อนแรง

   การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด เฉพาะบุคคล เฉพาะด้าน ตั้งแต่การตรวจร่างกาย เพื่อหาปัญหา การให้คำปรึกษาแก่ญาติ การปรับสิ่งแวดล้อม และการวางแผนในการบำบัด เพื่อให้ผู้รับบริการ สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เต็มศักยภาพมากที่สุด สร้างความมั่นใจในการเข้าสู่สังคม

   

   กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางศูนย์กายภาพบำบัดระบบประสาท

มีดังนี้ 

1. โรคหลอดเลือดในสมอง ตีบ แตก อุดตัน ทำให้เกิดอาการ           อัมพฤกษ์ อัมพาต

2. กลุ่มอาการความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น

   โรคพาร์กินสัน กลุ่มอาการดิสโทเนีย หรือกลุ่มอาการโคเรีย

3. กลุ่มอาการฝ่อของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สมองใหญ่เสื่อม

   สมองน้อยเสื่อม ไขสันหลังเสื่อม
4. โรคอัลไซเมอร์
5. โรคเยื่อหุ้มไมอีลีนของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย
6. การบาดเจ็บของสมอง หรือ ไขสันหลังบาดเจ็บ ที่อยู่ในระยะฟื้นฟู

   หลังจากภาวะทางการแพทย์คงที่
7. ภาวะหลังผ่าตัดของเส้นประสาท รากประสาท หรือ ข่ายประสาท

   ซึ่งต้องการฟื้นฟูความสามารถร่างกาย

 

ออกกำลังกายพิลาทิส

   Pilates (พิลาทีส) คือ การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้ คิดค้นโดยโจเซฟ พิลาทีส เพื่อบำบัด

   

   ทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการใช้หลักการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อเรียงกระดูกข้อต่อให้กลับมาอยู่ที่จุดสมดุลและฝึกการใช้ กล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการของพิลาทีสจะเน้นและให้ประโยชน์ในด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้ถูกต้อง สร้างความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ปรับสมดุลโครงสร้างของร่างกายจากแกนกลางลำตัว 
   

   พิลาตีสมีหลายรูปแบบ ทั้งพิลาทีสบนเสื่อ พิลาทีสกับฟิตเนสบอล และพิลาทีสบนเครื่องจักรแบบต่างๆ เช่น เครื่องรีฟอร์เมอร์ 

   หลักของการออกกำลังกายแบบพิลาทีส ประกอบด้วย

1. Breath คือ การหายใจที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว โดยไม่มี

  การกลั้นหายใจ

2. Centering การควบคุมการเคลื่อนไหวจากแกนกลางของ         ร่างกาย

3. Control ควบคุมร่างกาย และส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่วงท่า

4. Concentration มีสมาธิทุกขั้นตอนของการออกกำลังกาย

5. Precision ความแม่นยำและความถูกต้องของท่วงท่า

6. Flow การเคลื่อนไหวเป็นไปตามธรรมชาติ และราบรื่น


   ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบพิลาทีส

- ปรับปรุงระบบการหายใจ

- เพิ่มความยืดหยุ่น แข็งแรง ของกล้ามเนื้อและข้อต่อ

- เพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวและกระฉับกระเฉงในการเคลื่อนไหว

- สร้างความยืดหยุ่นและการยืดตัวของกระดูกสันหลัง

- สร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

- ลดความเครียด บรรเทาอาการเจ็บปวด ตึงเครียด และกระตุ้น

  ให้เกิดพลังงาน

- ปรับปรุงการทำงานที่ประสานกันของอวัยวะทุกส่วน ความสมดุล

  ของร่างกายและการทรงท่า

- เสริมสร้างการรับรู้การเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆของร่างกาย

- เสริมสร้างพละกำลังและสมาธิที่ดีขึ้น

- ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บ และลดความเสี่ยงที่

  จะเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือการเล่น

  กีฬา

 

   พิลาทีส สามารถฝึกได้อย่างปลอดภัยกับทุกเพศ ทุกวัย ในนักกีฬา ในหญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด และใน คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ คนที่กำลังเข้ารับการบำบัดด้านกระดูก กล้ามเนื้อ

 

   นอกจากนี้เรายังมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็น Trainer ในการทำคลาสต่าง ๆ ได้แก่ ฟิตบอล, ทาบาต้า, ยืดกล้ามเนื้อ, แอโรบิคดานซ์, คอร์แอบ อีกด้วย 

 

ธาราบำบัด

   เป็นการรักษาที่อาศัยคุณสมบัติของน้ำที่มีทั้งแรงลอยตัว และแรงดันน้ำมาเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายให้หลากหลาย และเหมาะกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเน้นออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งเหมาะสมกับการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยในทุก ๆ ระบบ การให้บริการ มีดังนี้ 
 

1. บริการธาราบำบัด ซึ่งจะมีการออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเน้นการรักษา ตัวต่อตัวกับนักกายภาพบำบัด


2. บริการธาราบำบัดแบบกลุ่ม โดยออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายกลุ่มให้เหมาะสมกับกลุ่มโรคต่างๆ เช่น ปวดเข่า ปวดหลัง โดยให้บริการเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน


3. ให้บริการแก่บุคคลที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท จนไปถึงกลุ่มอาการป่วยในเด็ก

 

นวดเพื่อบำบัด

   การนวดบำบัด คือ การนวดเพื่อให้เกิดผลต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ การไหลเวียนของเลือด และการถ่ายเทของน้ำเหลือง โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรักษา และทำให้สุขภาพดีขึ้น ซึ่งทำการนวดโดยนักกายภาพบำบัดที่เข้าใจ สรีระ และองค์ประกอบต่างๆของร่างกาย รวมถึงระบบต่างๆของร่างกายเป็นอย่างดี เพื่อให้การนวดแต่ละครั้งเหมาะสมกับสภาพของเนื้อเยื่อที่มีปัญหา และทำให้เกิดความผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวด ลดอาการบวม รวมไปถึงการเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ การนวดยังสามารถใช้เพื่อเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อที่ปกติ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยในการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อหลังจากการเล่นกีฬาต่าง ๆ ได้อีกด้วย

   การนวดบำบัด ประกอบด้วย

  • การนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ

  • การนวดเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ

  • การนวดเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ และช่วยในการฟื้นตัวสำหรับนักกีฬา

  • การนวดเพื่อเปิดท่อน้ำนม

  ร่วมกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ในคุณแม่หลังคลอด

   โดยในการให้การรักษาด้วยเทคนิคต่าง ๆ และระยะเวลาในการรักษา จะขึ้นอยู่กับการตรวจประเมิน และ การวางแผนการรักษา ระหว่างผู้รับบริการและนักกายภาพบำบัด

 

นวดเปิดท่อน้ำนม

   ปัญหาท่อน้ำนมอุดตัน เป็นปัญหาที่คุณแม่หลังคลอด หลายๆคนต้องเผชิญ ซึ่งปัญหานี้มักเกิดจากการอุดตันของท่อน้ำนม จากการที่มีน้ำนมข้น และทำให้ไหลไม่สะดวก ในบางรายอาจมีก้อนไตแข็งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ในเต้านม หากมีอาการมาก หรือปล่อยไว้ จะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเต้านมอักเสบได้

อาการของท่อน้ำนมอุดตัน

  • รู้สึกปวด คัดตึงบริเวณเต้านม จนรู้สึกระบม

  • มีอาการบวมแดง และกดเจ็บ มีก้อนแข็งในส่วนต่าง ๆ ของบริเวณเต้านม

  • น้ำนมไหลไม่สะดวก ไหลได้น้อย หรือไหลช้า

  • ในบางรายอาจมีจุดขาวที่บริเวณหัวนม (White Dot) ซึ่งเกิดจากน้ำนมที่ค้างอยู่ไม่สามารถไหลได้

  • หากเป็นมาก ๆ มักจะมีไข้ จากการที่เต้านมอักเสบ

   การอัลตราซาวด์เปิดท่อน้ำนม

การทำงานของเครื่องอัลตราซาวด์ จะเป็นการใช้คลื่นเหนือเสียง ส่งลงไปในระดับเซลล์ เพื่อส่งผลให้เกิดความร้อน ซึ่งจะช่วยทำให้หลอดเลือดขยายตัว และทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น เมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นก็จะช่วยลดก้อนแข็งบริเวณเต้านมได้เป็นอย่างดี

   การนวดเปิดท่อน้ำนม

ในน้ำนมที่ค้างอยู่ภายในเต้านมจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีก นอกเหนือจากน้ำนม เช่นสารคัดหลัง หรือของเสียอื่นๆ ซึ่งการนวดเปิดท่อน้ำนม นอกจากทำเพื่อเป็นการเปิดทางให้น้ำนมไหลสะดวกขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สารคัดหลั่ง/ของเสียต่าง ๆ ไหลกลับไปสู่ท่อน้ำเหลืองได้ดีขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การนวดจะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนม และลดโอกาสในการเกิดการอุดตันของท่อน้ำนมซ้ำได้เป็นอย่างดี

 

 การยศาสตร์และจิตวิทยาองค์การ

   ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป เพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานและท่าทางในการทำงานให้เหมาะสมตามหลักการทางการย ศาสตร์ เพื่อป้องกันและ ลดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และลดปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพในการทำงาน อีกทั้งยังมีการบริการให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่อง การยกของ การผลัก การดึง การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป้าหมายเพื่อให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

   พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางการยศาสตร์ ทั้งในกลุ่ม ออฟฟิศ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน หรือ สถาบัน ที่สนใจนอกจากนี้ยังมีการบริการนอกสถานที่ เพื่อให้คำแนะนำและวิเคราะห์การทำงานที่เหมาะสมต่อพนักงาน ถึงสถานที่ทำงานจริง 

 

ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

   การดูแล รักษาผู้ป่วยที่บ้าน ตั้งแต่ออกแบบสถานที่ให้เหมาะสมในการดูแล การให้คำแนะนำและการสร้างความเข้าใจในการดูแลอาการและรอยโรคของผู้ป่วยอย่างครบวงจร จากนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองที่บ้านแก่ญาติและผู้ดูแล อีกทั้งมีการประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะๆ ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   กลุ่มอาการผู้ป่วยที่สามารถให้การดูแลฟื้นฟูที่บ้าน

1. ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม มีปัญหาการทรงตัว
2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง
3. ผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
4. ผู้ป่วยพาร์กินสัน
5. ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและการ   

   บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
6. ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
7. เด็กที่มีพัฒนาการล้าช้า
8. ผู้ที่ต้องการปรึกษาในการปรับสถานที่บ้านหรือที่ทำงาน โดยนัก

   กิจกรรมบำบัด
9. การนวดบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ

 

 สินค้าเพื่อสุขภาพ

จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ
หมวดที่ 1 : อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย

- ลูกบอลโยคะ/พิลาทิส

- ยางยืดสำหรับเพิ่มแรงต้าน  

- ถุงทราย  

- แผ่นฝึกการทรงตัว  

- ดินน้ำมันทางการแพทย์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อมือ
 

หมวดที่ 2 : อุปกรณ์ป้องกันและพยุงร่างกาย

- สายรัดพยุงหลัง ข้อมือ ข้อศอก เข่า ข้อเท้า

- ถุงน่องเส้นเลือดขอด
 

หมวดที่ 3 : อุปกรณ์ใช้ในการรักษา ลดอาการปวดการอักเสบ

- ถุงเจลประคบร้อน/เย็น

- เจลบรรเทาอาการปวดและอักเสบ

- เทปล็อคข้อต่อ

- Kinesiology tape®

- แผ่นกระต้นไฟฟ้า
 

หมวดที่ 4 : สินค้านวัตกรรมคลินิก

- หมอนรองเข่า

- รองเท้าสุขภาพ

- สายรัดสำหรับดึงคอ

 
QR Clinic_.jpg