เช็คอาการ 'โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)'

สาเหตุของอัมพฤกษ์ อัมพาต ถ้ามีอาการ ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะ!

QR Clinic_.jpg