ปวด ชา ซ่า ๆ ที่ข้อมือและนิ้ว
สัญญาณเตือนโรคกดทับเส้นประสาทข้อมือ ??🤔🤔
QR Clinic_.jpg