สินค้า

เพื่อสุขภาพ

ความเป็นมา

          คลินิกกายภาพบำบัด Health design เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งดำเนินกิจการโดย บริษัทบ้านสวนจำกัด โดยมีแนวคิดในการนำนักกายภาพบำบัดที่มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้บริการรักษา แนะนำ ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพ แก่บุคคล และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ และส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สำหรับวิชาชีพกายภาพบำบัด ให้ที่เป็นที่รู้จัก โดยดำเนินกิจการในชื่อ

คลินิกกายภาพบำบัดบ้านสวน (ชื่อเก่า)

           

เมื่อบุคคลากร และ ผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับมีความต้องการในการสร้างความชัดเจนในการให้บริการทาง กายภาพบำบัดมากขึ้น จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “คลินิกกายภาพบำบัด เฮลธ์ดีซายด์” ซึ่งเปิดทำการทั้งหมด 2 สาขาประกอบด้วย สาขาพุทธบูชา และสาขากัลปพฤกษ์ โดยมีแนวคิดในการดำเนินกิจการคือ เป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่ให้การดูแล และออกแบบแนวทางการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วย สามารถเลือกแนวทางการรักษาได้ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด
“สุขภาพดีออกแบบได้” by thehealthdesigns

   โดยมีการให้บริการหลักใน 6 องค์ประกอบ ด้วยกันคือ

 

1. การให้การรักษาทางกายภาพบำบัดที่คลินิก

 

2. การให้การรักษาทางกายภาพบำบัดที่บ้าน

 

3. การบริการให้ความรู้ คำปรึกษา และดูแล ปรับสภาพ         แวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้เหมาะสม และบริการ

   ปรับในสถานที่ทำงาน เพื่อให้เหมาะสมในการอยู่อาศัย       จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ นักออกแบบ และสถาปนิก

 

4. การบริการแนะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทาง           กายภาพบำบัดที่ทันสมัยแก่ นักกายภาพบำบัด คลินิก       กายภาพบำบัดและผู้ที่สนใจ

5. การบริการ ให้ความรู้ และจัดประชุม อบรม แก่นัก        กายภาพบำบัด และองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน โรงงาน    อุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทั้งในและนอกสถานที่    จากทีมบริหารองค์การและนักจิตวิทยาองค์การ

6. การบริการ สตูดิโอ และสระว่ายน้ำ ออกกำลังกาย ซึ่งมี    การออกกำลังกายแบบพิลาทิส การออกกำลังกายในคุณ    แม่ก่อนและหลังคลอด การทำอัลตร้าซาวด์นวดกระตุ้น      น้ำนมคุณแม่ การออกกำลังกายในน้ำ และการให้คำ        ปรึกษาสุขภาพจิต โดยดำเนินกิจการภายใต้ บริษัท บีเอส    เอช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

วิสัยทัศน์ "เราจะเป็นผู้ให้บริการทางกายภาพบำบัด

ที่เป็นเลิศ เกินความคาดหวัง รอบด้าน และครบวงจร

ภายใต้มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ"

 
 
บริการของเรา

6

Years of Experience

2

Master Clinics

15

Happy Staffs

2,607

Smiling  Clients

บุคลากร
 
บทความน่ารู้
Knee pain_01.jpg
article-work-08-01.jpg
play.jpg
001.jpg
piriformis syndrome_02.jpg
48381614_2193811997501266_34481049891074
48417440_2201040740111725_49377892401015
สะพายกระเป๋าข้างเดียว.jpg
00 (2).jpg
000.jpg
61090787_2288623238020141_59881632250808
article-work-09-01.jpg
slide_01.jpg
play_01.jpg
001.jpg
High Intensity laser Therapy.jpg
เด็กเดินเขย่ง.jpg
หมอนรองกระดุก.jpg
53626872_2244947579054374_35567321766764
อุ้งเท้าสูง.jpg
01.jpg
000.jpg
000.jpg
60337304_2283916648490800_26590290018712
Frozen-Shoulder_01.jpg
Headache_01.jpg
3exercise.jpg
48383844_2192968144252318_76800018371219
48212676_2189540864595046_70994413581458
รองเท้า.jpg
01.png
002.jpg
01.jpg
Warm Up.jpg
57503889_2268130596736072_50292369836883
60237791_715482702204316_368876987806121
61187705_2292550597627405_68715819485448

ความรู้เกี่ยวกับกระดูกสันหลังคด

Capture.PNG
กระดูกสันหลังคด.jpg
พี่ป็อบ Sco01.jpg
ท่าทางที่ส่งเสริมกระดูกสันหลังคด01.gif
Capture.jpg
กระดูก01.jpg
001.jpg
ท่านอนเล่นไอแพด_01.jpg
000.jpg
 
 
แกลลอรี่
1/15
ติดต่อเรา
สาขาพุทธบูชา

เลขที่ 354 อาคารสโมสร "บ้านสวนริมคลองบางมด"

ระหว่างซอยพุทธบูชา 22-24 ถนนพุทธบูชา

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 1050

โทรศัพท์ 02-426-3414

เวลาทำการ

เปิดบริการการทุกวัน 8:00 - 19:00 น.

 

สาขากัลปพฤกษ์

เลขที่ 55/29-30 โครงการ เดอะซิตี้ คอนเนค

ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 1050

โทรศัพท์ 02-002-5868

เวลาทำการ

เปิดบริการการทุกวัน 10:00 - 20:00 น.

 

ช่องทางติดตามข่าวสารอื่น ๆ
 
QR Clinic_.jpg